GetCurrentExchangeRate метода

Опис

Метода враћа преглед текуће курсне листе.

Синтакса

ReturnValue GetCurrentExchangeRate(int exchangeRateListTypeID)

Параметри

Назив параметра Опис параметра
exchangeRateListTypeID тип курсне листе; вредности за тип курсне листе се могу добити позивањем методе GetExchangeRateListType

Повратна вредност

Структура података одговара следећој XSD шеми.

Сервис

Метода припада сервису за приступ курсним листама.