GetExchangeRateByCurrency метода

Опис

Метода враћа преглед курсне листе за изабрану валуту.

Синтакса

ReturnValue GetExchangeRateByCurrency(int currencyCode, string dateFrom, string dateTo, int exchangeRateListTypeID)

Параметри

Назив параметра Опис параметра
currencyCode шифра валуте; шифре валута се могу добити позивањем методе GetCurrency
dateFrom почетни датум
dateTo крајњи датум
exchangeRateListTypeID тип курсне листе; вредности за тип курсне листе се могу добити позивањем методе GetExchangeRateListType

Повратна вредност

Структура података одговара следећој XSD шеми.

Сервис

Метода припада сервису за приступ курсним листама.

Напомене

Параметри dateFrom и dateTo су обавезни.

Разлика између два датума - dateFrom и dateTo не сме бити већа од 366 дана.