GetExchangeRateByListNumber метода

Опис

Метода враћа преглед курсне листе за одређену годину и број курсне листе.

Синтакса

ReturnValue GetExchangeRateByListNumber(int exchangeRateListNumber, int year, int exchangeRateListTypeID)

Параметри

Назив параметра Опис параметра
exchangeRateListNumber број курсне листе
year година
exchangeRateListTypeID тип курсне листе; вредности за тип курсне листе се могу добити позивањем методе GetExchangeRateListType

Повратна вредност

Структура података одговара следећој XSD шеми.

Сервис

Метода припада сервису за приступ курсним листама.