GetExchangeRateList метода

Опис

Метода враћа преглед заглавља курсне листе.

Синтакса

ReturnValue GetExchangeRateList(int? exchangeRateListNumber,int? year, string date, int? exchangeRateListTypeID, long? startItemNumber, long? endItemNumber)

Параметри

Назив параметра Опис параметра
exchangeRateListNumber број курсне листе
year година
date датум курсне листе
exchangeRateListTypeID тип курсне листе; вредности за тип курсне листе се могу добити позивањем методе GetExchangeRateListType
startItemNumber почетни број рекорда
endItemNumber крајњи број рекорда

Повратна вредност

Структура података одговара следећој XSD шеми.

Сервис

Метода припада сервису за приступ курсним листама.