GetExchangeRateListCount метода

Опис

Метода враћа укупан број заглавља курсних листа.

Синтакса

ReturnValue GetExchangeRateListCount(int? exchangeRateListNumber, int? year, string date, int? exchangeRateListTypeID)

Параметри

Назив параметра Опис параметра
exchangeRateListNumber број курсне листе
year година
date датум курсне листе
exchangeRateListTypeID тип курсне листе; вредности за тип курсне листе се могу добити позивањем методе GetExchangeRateListType

Повратна вредност

Метода враћа укупан број заглавља курсних листа, повратна вредност је типа long.

Сервис

Метода припада сервису за приступ курсним листама.