GetExchangeRateRsdEurByPeriod метода

Опис

Метода враћа курс динара према евру за изабрани период.

Синтакса

ReturnValue GetExchangeRateRsdEurByPeriod(string dateFrom, string dateTo, int? typeID)

Параметри

Назив параметра Опис параметра
dateFrom почетни датум
dateTo крајњи датум
typeID тип курса динара; вредности за тип курса се могу добити позивањем методе GetExchangeRateRsdEurType

Повратна вредност

Структура података одговара следећој XSD шеми.

Сервис

Метода припада сервису за приступ курсним листама.

Напомене

Параметри dateFrom и dateTo су обавезни.

Разлика између два датума - dateFrom и dateTo не сме бити већа од 366 дана.