GetExchangeRateRsdEurType метода

Опис

Метода враћа шифарник типова курса динара према евру.

Синтакса

ReturnValue GetExchangeRateRsdEurType(int? typeID)

Параметри

Назив параметра Опис параметра
typeID тип курса динара према евру

Повратна вредност

Структура података одговара следећој XSD шеми.

Сервис

Метода припада сервису за приступ курсним листама.