GetExchangeRateByRateType метода

Опис

Метода враћа курсну листу за одређени тип курса.

Синтакса

decimal GetExchangeRateByRateType(int currencyCode, string date, int exchangeRateListTypeID, int rateType)

Параметри

Назив параметра Опис параметра
currencyCode шифра валуте; шифре валута се могу добити поѕивањем методе GetCurrency
date датум курсне листе
exchangeRateListTypeID тип курсне листе; вредности за тип курсне листе се могу добити позивањем методе GetExchangeRateListType
rateType тип курса; вредности за тип курса су 1-куповни курс, 2-средњи или 3-продајни курс

Повратна вредност

Метода враћа decimal.

Сервис

Метода припада сервису за приступ курсним листама.

Напомене

Параметар date је обавезан.