Сервис за приступ курсним листама по мењачким пословима

Опис

Сервис омогућава приступ подацима о минималним износима динара које банке наплаћују при откупу ефективе, односно максималним износима динара које банке наплаћују при продаји ефективе.

О сервису

Постоје два типа сервиса за приступ курсним листама по мењачким пословима:
 - BankExchangeRateService
 - BankExchangeRateXmlService

Методе ова два типа сервиса имају иста имена и исте улазне параметре, а разликују се у типу објекта који враћају.

Meтоде BankExchangeRateService-а враћају објекте типа DataSet.
Методе BankExchangeRateXmlService-а враћају објекте типа string.

Локација сервиса

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/BankExchangeRateService.asmx

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/BankExchangeRateXmlService.asmx

Локација WSDL дефниције сервиса

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/BankExchangeRateService.asmx?WSDL

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/BankExchangeRateXmlService.asmx?WSDL

Методе

Назив методе Опис методе
GetBankExchangeRate Метода враћа курсну листу по мењачким пословима банака.
GetBankExchangeRateByBank Метода враћа курсну листу по мењачким пословима банака за одређену банку.
GetBankExchangeRateByCurrency Метода враћа курсну листу по мењачким пословима банака за одређену валуту.
GetBankExchangeRateByPeriod Метода враћа курсну листу по мењачким пословима банака за одређени период.