Основне напомене

Типови сервиса

У систему веб-сервиса Народне банке Србије постоје два типа сервиса:

    - сервис чије методе враћају објекте типа DataSet

    - сервис чије методе враћају објекте типа string

Методе ова два типа сервиса имају иста имена и исте улазне параметре,а разликују се у типу објекта који враћају.
 
Детаљније о типовима сервиса...

Специфичне вредности улазних параметра

Уколико при позиву методе сервиса желите да неки параметар претраге буде занемарен, њему је могуће доделити null вредност.
 
Параметри којимa сe може доделити null вредност, у техничкој документацији су означени са знаком "?" поред типа вредности.
Параметрима типа string могу се доделити null вредности (иако у техничкој документацији нису означени са знаком "?"), осим уколико није другачије наглашено.
 
Параметрима типа int, decimal, short или long, уместо null вредности може се доделити и 0.
Параметрима типа string уместо null вредности може се доделити и празан string ("").
Параметрима типа Guid уместо null вредности може се доделити и string формата "00000000-0000-0000-0000-000000000000".

Улазни параметри датумског облика

При позиву метода сервиса из система веб-сервиса Народне банке Србије, параметри датумског облика су типа string и морају имати следећи формат "yyyyMMdd".
На пример, жељени датум 15.02.2008. је потребно проследити у следећем формату "20080215".

Улазни параметри Guid типа

При позиву метода сервиса из система веб-сервиса Народне банке Србије, одређени параметри су означени са Guid.
Они представљају јединствени идентификатор записа у систему веб-сервиса Народне банке Србије.
Guid тип података има следећу репрезентацију "00000000-0000-0000-0000-000000000000".

Поруке о грешци

Уколико се при позиву методе сервиса догоди грешка, систем генерише стандардну SOAP поруку о грешци.
По SOAP стандарду, у оквиру detail тага, омогућено је да се смести произвољна XML структура, која додатно описује насталу грешку.
Програмски приступ тим подацима о грешци на страни веб-сервис клијента зависи од технологије у којој је клијент имплементиран.
 
Детаљније о грешкама...