Сервис за приступ регистру ималаца рачуна

Опис

Сервис враћа податке из регистра рачуна компанија.

О сервису

Постоје два типа сервиса за приступ регистру ималаца рачуна:
 - CompanyAccountService
 - CompanyAccountXmlService

Методе ова два типа сервиса имају иста имена и исте улазне параметре, а разликују се у типу објекта који враћају.

Meтоде CompanyAccountService-а враћају објекте типа DataSet.
Mетоде CompanyAccountXmlService-а враћају објекте типа string.

Локација сервиса

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/CompanyAccountService.asmx

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/CompanyAccountXmlService.asmx

Локација WSDL дефниције сервиса

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/CompanyAccountService.asmx?WSDL

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/CompanyAccountXmlService.asmx?WSDL

Методе

Назив методе Опис методе
GetCompanyAccountCount Метода враћа укупан број рачуна на основу изабраних критеријума.
GetCompanyAccount Метода за претраживање регистра рачуна компанија. Метода враћа податке о компанији које поседује Народна банка Србије.
GetCompanyAccountTop Метода враћа првих сто рачуна на основу изабраних критеријума. Метода враћа податке о компанији које поседује Народна банка Србије.
GetCompanyAccountUpdatedCount Метода враћа укупан број ажурираних рачуна за изабрани период.
GetCompanyAccountUpdated Метода враћа ажуриране рачуне компанија за изабрани период. Метода враћа податке о компанији које поседује Народна банка Србије.
GetCompanyAccountByNationalIdentificationNumber Метода за претраживање регистра рачуна на основу јединственог матичног броја компаније. Метода враћа податке о компанији које поседује Народна банка Србије.
GetCompanyAccountOriginByNationalIdNumber Метода за претраживање регистра рачуна компанија на основу јединственог матичног броја компаније. Метода враћа податке о компанији који су добијени од надлежне пословне банке.
GetCompanyAccountStatus Метода враћа шифарник статуса рачуна компанија.
GetCompanyAccountType Метода враћа шифарник типова рачуна компанија.