Сервис за приступ основним шифарницима

Опис

Сервис омогућава приступ шифарницима банака, земаља и валута.

О сервису

Постоје два типа сервиса за приступ основним шифарницима:
 - CoreService
 - CoreXmlService

Методе ова два типа сервиса имају иста имена и исте улазне параметре, а разликују се у типу објекта који враћају.

Meтоде CoreService-а враћају објекте типа DataSet.
Mетоде CoreXmlService-а враћају објекте типа string.

Локација сервиса

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/CoreService.asmx

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/CoreXmlService.asmx

Локација WSDL дефниције сервиса

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/CoreService.asmx?WSDL

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/CoreXmlService.asmx?WSDL

Методе

Назив методе Опис методе
GetBank Метода враћа списак банака.
GetBankStatus Метода враћа шифарник статуса банака.
GetBankType Метода враћа шифарник типова банака.
GetCompanyCount Метода враћа укупан број компанија.
GetCompany Метода враћа списак компанија.
GetCompanyStatus Метода враћа шифарник статуса компанија.
GetCompanyType Метода враћа шифарник типова компанија.
GetCountry Метода враћа шифарник земаља.
GetCountryByCurrency Метода враћа списак земаља на основу валуте.
GetCurrency Метода враћа списак валута.
GetCurrencyByCountry Метода враћа списак валута на основу земље.
GetCurrencyConvertible Метода враћа списак конвертибилних валута.
GetCurrencyGroup Метода враћа списак група валута.