Сервис за приступ текућим курсним листама

Опис

Сервис омогућава преглед текуће курсне листе.

О сервису

Постоје два типа сервиса за приступ текућој курсној листи:
 - CurrentExchangeRateService
 - CurrentExchangeRateXmlService

Методе ова два типа сервиса имају иста имена и исте улазне параметре, а разликују се у типу објекта који враћају.

Meтоде CurrentExchangeRateService-а враћају објекте типа DataSet.
Mетоде CurrentExchangeRateXmlService-а враћају објекте типа string.

Локација сервиса

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/CurrentExchangeRateService.asmx

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/CurrentExchangeRateXmlService.asmx

Локација WSDL дефниције сервиса

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/CurrentExchangeRateService.asmx?WSDL

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/CurrentExchangeRateXmlService.asmx?WSDL

Методе

Назив методе Опис методе
GetCurrentExchangeRate Метода враћа текућу курсну листу.
GetCurrentExchangeRateList Метода враћа заглавље текуће курсне листе.
GetCurrentExchangeRateByRateType Метода враћа текућу курсну листу за одређени тип курса.
GetExchangeRateListType Метода враћа шифарник типова курсних листа.