Сервис за приступ регистру дужника у принудној наплати

Опис

Сервис за претраживање дужника у принудној наплати.

О сервису

Постоје два типа сервиса за приступ регистру дужника у принудној наплати:
 - DebtorService
 - DebtorXmlService

Методе ова два типа сервиса имају иста имена и исте улазне параметре, а разликују се у типу објекта који враћају.

Meтоде DebtorService-а враћају објекте типа DataSet.
Mетоде DebtorXmlService-а враћају објекте типа string.

Локација сервиса

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/DebtorService.asmx

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/DebtorXmlService.asmx

Локација WSDL дефниције сервиса

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/DebtorService.asmx?WSDL

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/DebtorXmlService.asmx?WSDL

Методе

Назив методе Опис методе
GetDebtorCount Метода враћа укупан број дужника у принудној наплати.
GetDebtor Метода враћа списак дужника у принудној наплати.
GetDebtorIlliquidityDayCount Метода враћа укупан број дана неликвидности дужника у принудној наплати.
GetDebtorIlliquidityDay Метода враћа списак дана неликвидности дужника у принудној наплати.
GetEnforcedCollectionDebtorBlockadeStatus Метода враћа шифарник статуса блокаде рачуна компанија.
GetCourtDecisionCount Метода враћа укупан број судских решења за дужнике у принудној наплати.
GetCourtDecision Метода враћа податке о судским решењима за дужнике у принудној наплати.