GetExchangeRateByDate метода

Опис

Метода враћа преглед курсне листе за изабрани датум.

Синтакса

ReturnValue GetExchangeRateByDate(string date, int exchangeRateListTypeID)

Параметри

Назив параметра Опис параметра
дате датум курсне листе
exchangeRateListTypeID тип курсне листе; вредности за тип курсне листе се могу добити позивањем методе GetExchangeRateListType

Повратна вредност

Структура података одговара следећој XSD шеми.

Сервис

Метода припада сервису за приступ курсним листама.

Напомене

Параметар date је обавезан.