GetExchangeRateListType метода

Опис

Метода враћа преглед типова курсне листе.

Синтакса

ReturnValue GetExchangeRateListType(int? exchangeRateListTypeID)

Параметри

Назив параметра Опис параметра
exchangeRateListTypeID тип курсне листе

Повратна вредност

Структура података одговара следећој XSD шеми.

Сервис

Метода припада сервису за приступ курсним листама.