Сервис за приступ курсним листама

Опис

Сервис омогућава преглед свих курсних листа НБС почев од 15.05.2002.

О сервису

Постоје два типа сервиса за приступ курсним листама:
 - ExchangeRateService
 - ExchangeRateXmlService

Методе ова два типа сервиса имају иста имена и исте улазне параметре, а разликују се у типу објекта који враћају.

Meтоде ExchangeRateService-а враћају објекте типа DataSet.
Mетоде ExchangeRateXmlService-а враћају објекте типа string.

Локација сервиса

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/ExchangeRateService.asmx

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/ExchangeRateXmlService.asmx

Локација WSDL дефниције сервиса

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/ExchangeRateService.asmx?WSDL

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/ExchangeRateXmlService.asmx?WSDL

Методе

Назив методе Опис методе
GetCurrentExchangeRate Метода враћа текућу курсну листу.
GetCurrentExchangeRateList Метода враћа заглавље текуће курсне листе.
GetExchangeRateByCurrency Метода враћа курсну листу за изабрану валуту.
GetExchangeRateByDate Метода враћа курсна листу за изабрани датум.
GetExchangeRateByListNumber Метода враћа курсну листу за изабрани број курсне листе.
GetExchangeRateList Метода враћа заглавље курсне листе.
GetExchangeRateListCount Метода враћа укупан број заглавља курсних листа.
GetExchangeRateListType Метода враћа шифарник типова курсних листа.
GetCurrentExchangeRateByRateType Метода враћа текућу курсну листу за одређени тип курса.
GetExchangeRateByRateType Метода враћа курсну листу за одређени тип курса.
GetExchangeRateRsdEur Метода враћа курс динара према евру за изабрани датум.
GetExchangeRateRsdEurByPeriod Метода враћа курс динара према евру за изабрани период.
GetCurrentExchangeRateRsdEur Метода враћа текући курс динара према евру.
GetExchangeRateRsdEurType Метода враћа шифарник типова курса динара према евру.