Сервис статистике коришћења услуге

Опис

Сервис омогућава приступ подацима о статистици коришћења сервиса.

О сервису

Постоје два типа сервиса за приступ подацима о статистици коришћења сервиса:
 - LicenceService
 - LicenceXmlService

Методе ова два типа сервиса имају иста имена и исте улазне параметре, а разликују се у типу објекта који враћају.

Meтоде LicenceService-а враћају објекте типа DataSet.
Mетоде LicenceXmlService-а враћају објекте типа string.

Локација сервиса

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/LicenceService.asmx

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/LicenceXmlService.asmx

Локација WSDL дефниције сервиса

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/LicenceService.asmx?WSDL

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/LicenceXmlService.asmx?WSDL

Методе

Назив методе Опис методе
GetCustomer Метода враћа податке о клијенту.
GetLicence Метода враћа податке о лиценцама.
GetLicenceByLicenceID Метода враћа податке о изабраној лиценци.
GetLicenceHistory Метода враћа податке о историји лиценце.
GetLicenceHistoryItem Метода враћа детаљније податке о историји лиценце.
GetLicenceItem Метода враћа детаљније податке о лиценци.
GetLicenceItemByLicenceID Метода враћа детаљније податке о изабраној лиценци.
GetProduct Метода враћа податке о производима сервиса.
GetUser Метода враћа податке о кориснику сервиса.