Повратна вредност

ReturnValue може бити типа DataSet или string.

У Communication Office систему постоје два типа сервиса. Методе сервиса имају иста имена и исте улазне параметре, једино се разликују у структури коју враћају. Методе једног типа сервиса враћају DataSet структуру, а методе другог типа враћају string. Позив ових метода се разликује у имену сервиса, при чему сервис који враћа string у имену садржи реч Xml.

Сервиси

Назив сервиса који враћа DataSet структуру Назив сервиса који враћа string
CoreService CoreXmlService
ExchangeRateService ExchangeRateXmlService
CurrentExchangeRateService CurrentExchangeRateXmlService
BankExchangeRateService BankExchangeRateXmlService
CompanyAccountService CompanyAccountXmlService
DebtorService DebtorXmlService
ExchangeMarketService ExchangeMarketXmlService
ValPanFundService ValPanFundXmlService
BeoniaService BeoniaXmlService
LicenceService LicenceXmlService
InsuranceMarketService InsuranceMarketXmlService