Сервис вредности инвестиционих јединица добровољних пензионих фондова

Опис

Сервис враћа податке о добровољним пензионим фондовима.

О сервису

Постоје два типа сервиса за приступ подацима о добровољним пензионим фондовима:
 - ValPanFundService
 - ValPanFundXmlService

Методе ова два типа сервиса имају иста имена и исте улазне параметре, а разликују се у типу објекта који враћају.

Meтоде ValPanFundService-а враћају објекте типа DataSet.
Mетоде ValPanFundXmlService-а враћају објекте типа string.

Локација сервиса

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/ValPanFundService.asmx

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/ValPanFundXmlService.asmx

Локација WSDL дефниције сервиса

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/ValPanFundService.asmx?WSDL

https://webservices.nbs.rs/CommunicationOfficeService1_0/ValPanFundXmlService.asmx?WSDL

Методе

Назив методе Опис методе
GetValPanFund Метода враћа списак добровољних пензионих фондова.
GetValPanFundCompany Метода враћа списак друштава за управљање добровољним пензионим фондовима.
GetValPanFundCompanyStatus Метода враћа шифарник статуса друштава за управљање добровољним пензионим фондовима.
GetValPanFundReport Метода враћа извештаје о пословању друштава за управљање добровољним пензионим фондовима.
GetValPanFundStatus Метода враћа шифарник статуса добровољних пензионих фондова.
GetFondex Метода враћа просечну пондерисану промену вредности свих инвестиционих јединица фондова за изабрани датум.
GetFondexByPeriod Метода враћа просечну пондерисану промену вредности свих инвестиционих јединица фондова за изабрани период.