Веб-сервиси Народне банке Србије
Логовање | О систему | Техничка документација | Контакт

Техничка документација

Техничка документација садржи:

  • основне напомене о систему веб-сервиса Народне банке Србије
  • опис начина имплементације веб-сервис клијената
  • опис сервиса и њихових метода

Садржај техничке документације

 webservices@nbs.rs

Copyright © 2001 - 2024, НБС