Веб-сервиси Народне банке Србије
Логовање | О систему | Техничка документација | Контакт

О систему веб-сервиса Народне банке Србије

О систему веб-сервиса...

Путем система веб-сервиса, Народна банка Србије омогућава правним субјектима да аутоматизују приступ понуђеним подацима и да их користе у својим информационим системима на начин који највише одговара њиховим потребама.
Регистровани корисници веб-сервис система добијају могућност приступа јавним подацима Народне банке Србије, путем конзистентног скупа програмских интерфејса. На тај начин им је омогућено да понуђене податке интегришу у своје информационе системе коришћењем широког спектра програмерских технологија. Важно је напоменути да веб-сервис систем не омогућава приступ подацима преко готових визуелних интерфејса. Корисницима је остављено да сами развију своје апликативне модуле и користе податке на начин који највише одговара њиховим пословним потребама. Детаљан опис услуга система веб-сервиса дат је у техничкој документацији.

О веб-сервисима...

Веб-сервиси су софтверске компоненте које омогућавају програмско повезивање дистрибуираних апликација (или других софтверских компоненти) на основу стандардизованих формата комуникације.

Врсте услуга које пружамо

Систем веб-сервиса Народне банке Србије састоји се од двa сегмента:

1) Бесплатне услуге:

 • за приступ основним шифарницима,
 • за приступ курсним листама,
 • за приступ текућој курсној листи,
 • за приступ курсним листама по мењачким пословима,
 • за приступ вредности инвестиционих јединица добровољних пензионих фондова,
 • за приступ ефективним преконоћним стопама,
 • за приступ регистру ималаца рачуна,
 • за приступ регистру учесника на тржишту мењачких послова,
 • за приступ регистру учесника на тржишту осигурања,
 • за приступ статистици коришћења услуге.

2) Услуге које се тарифирају:

 • за приступ регистру дужника у принудној наплати.

Услови и начин коришћења система

Право приступа и коришћења услуга система имају правна лица која су успешно извршила процес учлањења у систем веб-сервиса Народне банке Србије.
Учлањењем у систем, корисник аутоматски стиче право коришћења бесплатних услуга.
Уколико корисник жели да користи услуге које се тарифирају, потребно је да изврши процедуру активирања услуга које се тарифирају. Активирање услуга које се тарифирају могу извршити само чланови система веб-сервиса Народне банке Србије. Тарифе по којима се врши тарифирање услуга система утврђене су Одлуком о јединственој тарифи Народне банке Србије.


 webservices@nbs.rs

Copyright © 2001 - 2024, НБС