Веб-сервиси Народне банке Србије
Логовање | О систему | Техничка документација | Контакт

Процес учлањења у систем веб-сервиса Народне банке Србије

Како бисте се учланили у систем веб-сервиса Народне банке Србије потребно је извршити следеће:

  • Прочитајте Основне напомене о систему веб-сервиса Народне банке Србије како бисте се обавестили о услугама које нудимо.
  • Попуните Захтев за учлањење у систем веб-сервиса Народне банке Србије.
  • Након успешно поднетог захтева, на електронску адресу назначену у захтеву за учлањење, добићете и-мејл с детаљним упутствима о даљим корацима потребним за успешно подношење пријаве. Поступак се састоји од следећих корака:
    • потврђивање захтева за учлањење кликом на одговарајући линк назначен у страници која се отвара из добијеног и-мејла,
    • штампање захтева за учлањење кликом на одговарајући линк назначен у страници која се отвара из добијеног и-мејла,
    • слање одштампаног и потписаног захтева на нашу адресу за контакт.

Народна банка Србије, на основу тог захтева, отвара налог за коришћење услуга система с корисничким именом и лозинком које сте одредили у захтеву за учлањење.

Подаци од интереса за коришћење услуга система веб-сервиса (шифра лиценце) биће вам прослеђени на електронску адресу назначену у захтеву за учлањење, након отварања налога за коришћење услуга система.

Напомена: Учлањењем у систем корисник аутоматски стиче право коришћења бесплатних услуга из система веб-сервиса Народне банке Србије.
Уколико корисник жели да користи услуге које се тарифирају, потребно је да изврши процедуру активирања услуга који се тарифирају. Активирање услуга које се тарифирају могу извршити само чланови система веб-сервиса Народне банке Србије. Тарифе по којима се врши тарифирање услуга система утврђене су Одлуком о јединственој тарифи Народне банке Србије.

 webservices@nbs.rs

Copyright © 2001 - 2024, НБС