Веб-сервиси Народне банке Србије
Логовање | О систему | Техничка документација | Контакт

Процедура активирања услуга које се тарифирају у систему веб-сервиса Народне банке Србије

Како бисте активирали услуге које се тарифирају у систему веб-сервиса Народне банке Србије потребно је извршити следеће:

 • Извршите логовање на систем. Уколико нисте члан система веб-сервиса, потребно је најпре да извршите учлањење.
 • Након успешно извршеног логовања, ући ћете у заштићену зону сајта, намењену само регистрованим корисницима система веб-сервиса Народне банке Србије.
 • На страници с подацима о Вашим лиценцама кликните на линк Захтев за плаћањем.
 • Попуните захтев и извршите подношење захтева.
 • На основу тог захтева, Народна банка Србије ће вам, у року од највише два радна дана, послати електронску пошту са обавештењем у коме су дефинисани подаци за уплату.
 • На основу обавештења извршите уплату одмах или у року од највише два дана.
 • Након приспећа уплате, Народна банка Србије ће:
  • проследити фактуру на адресу унету у захтеву,
  • регистровати у Вашем корисничком налогу уплаћену суму и омогућити коришћење сервиса према уплаћеном износу.

Напомена: Процес aктивирањa сервиса који се тарифирају могу извршити само регистровани чланови. Тарифе по којима се врши тарифирање услуга система утврђене су Одлуком о јединственој тарифи Народне банке Србије.

 webservices@nbs.rs

Copyright © 2001 - 2024, НБС